Manifesto in Norwegian

Vi tror på ytringsfriheten: å verne om retten til å tale — og retten til å lytte. Vi tror på allmenn tilgang til verktøyene for ytring.

Med det målet, ønsker vi å gjøre alle som vil uttrykke seg i stand til det — og gi alle som vil lytte redskapene til det.

Takket være nye verktøy er ikke lenger ytringsfriheten kontrollert av de som eier utgivelses- og distribusjonsmidlene, eller av regjeringer som ønsker å begrense tanke og kommunikasjon. Nå kan alle utøve medienes makt. Alle kan fortelle sine historier til verden.

Vi ønsker å bygge broer over de kløftene som skiller mennesker slik at vi kan forstå hverandre bedre. Vi ønsker å jobbe mer effektivt sammen og handle med større kraft.

Vi tror på kraften i direkte kommunikasjon. Båndet mellom enkeltindivider fra forskjellige verdener er personlig, politisk og kraftfullt. Vi tror at samtaler over grensene er vesentlig for å skape en fri, rettferdig, blomstrende og bærekraftig framtid — for alle innbyggerne i verden.

Samtidig med at vi fortsetter vårt arbeid og å uttrykke oss som enkeltindivider, ønsker vi også å identifisere og fremme våre felles interesser og mål. Vi forplikter oss til å respektere, hjelpe, undervise, lære fra oss og lytte til hverandre.

Vi er Global Voices — Globale stemmer.

We have set up a sandbox blog for a Global Voices in Norsk (Norwegian) site, so that interested people get used to the tools we use in the Lingua project, as well as a way to recruit friends to help them translate. Get involved with Global Voices in Norsk (Norwegian)!