Manifesto in Norwegian

Vi tror på ytringsfriheten: å verne om retten til å tale — og retten til å lytte. Vi tror på allmenn tilgang til verktøyene for ytring.

Med det målet, ønsker vi å gjøre alle som vil uttrykke seg i stand til det — og gi alle som vil lytte redskapene til det.

Takket være nye verktøy er ikke lenger ytringsfriheten kontrollert av de som eier utgivelses- og distribusjonsmidlene, eller av regjeringer som ønsker å begrense tanke og kommunikasjon. Nå kan alle utøve medienes makt. Alle kan fortelle sine historier til verden.

Vi ønsker å bygge broer over de kløftene som skiller mennesker slik at vi kan forstå hverandre bedre. Vi ønsker å jobbe mer effektivt sammen og handle med større kraft.

Vi tror på kraften i direkte kommunikasjon. Båndet mellom enkeltindivider fra forskjellige verdener er personlig, politisk og kraftfullt. Vi tror at samtaler over grensene er vesentlig for å skape en fri, rettferdig, blomstrende og bærekraftig framtid — for alle innbyggerne i verden.

Samtidig med at vi fortsetter vårt arbeid og å uttrykke oss som enkeltindivider, ønsker vi også å identifisere og fremme våre felles interesser og mål. Vi forplikter oss til å respektere, hjelpe, undervise, lære fra oss og lytte til hverandre.

Vi er Global Voices — Globale stemmer.

We have set up a sandbox blog for a Global Voices in Norsk (Norwegian) site, so that interested people get used to the tools we use in the Lingua project, as well as a way to recruit friends to help them translate. Get involved with Global Voices in Norsk (Norwegian)!

Receive great stories from around the world directly in your inbox.

Stay up to date about Global Voices and our mission. See our Privacy Policy for details. Newsletter powered by Mailchimp (Privacy Policy and Terms).


* = required field
Email FrequencyNo thanks, show me the site