Manifesto in Finnish

Uskomme ilmaisunvapauteen: siihen, että oikeutta puhua – ja oikeutta kuunnella – tulee suojella. Uskomme siihen, että kaikilla tulee olla yhtäläinen pääsyoikeus puheen työkaluihin.

Saavuttaaksemme päämäärämme haluamme antaa keinot kaikille niille, jotka haluavat saada äänensä kuuluviin — ja kaikille niille, jotka haluavat, keinot kuulla tuo ääni.

Kiitos uusien työkalujen puhetta eivät enää voi hallita ne, jotka omistavat julkaisu- ja levityskanavat, tai hallitukset, jotka haluaisivat rajoittaa ajattelua ja yhteydenpitoa. Kuka tahansa voi nyt käyttää lehdistön voimaa. Kuka tahansa voi kertoa tarinansa maailmalle.

Haluamme rakentaa sillat ihmisiä erottavien kulttuuri- ja kielimuurien yli, jotta voisimme ymmärtää toisiamme paremmin. Haluamme työskennellä yhdessä tehokkaammin ja toimia voimakkaammin.

Uskomme suorien yhteyksien voimaan. Eri maailmojen ihmisten väliset siteet ovat henkilökohtaisia, poliittisia ja vahvoja. Uskomme, että rajat ylittävä keskustelu on oleellinen osa tulevaisuutta; tulevaisuutta, joka on vapaa, reilu, kukoistava ja ylläpidettävä — kaikille tämän planeetan kansalaisille.

Vaikka työskentelemme ja puhumme yksilöinä, haluamme myös tunnistaa ja tuoda esiin jakamiamme kiinnostuksia ja päämääriä. Lupaamme kunnioittaa, avustaa, opettaa, oppia ja kuunnella toisiamme.

Me olemme Maailman Ääniä.

Receive great stories from around the world directly in your inbox.

Stay up to date about Global Voices and our mission. See our Privacy Policy for details. Newsletter powered by Mailchimp (Privacy Policy and Terms).


* = required field
Email FrequencyNo thanks, show me the site