Ukraine: “Friendly” Euro 2012 Grassroots Initiatives

These “friendly” grassroots initiatives are meant for those football fans who are traveling to Ukraine for Euro 2012, which begins today: Friendly Ukraine, an umbrella “community of friendly and hospitable people [who] offer free help to our guests: accommodation, transfers from airport to city, guidance, translation and information services” (RFE/RL story); Rooms 4 Free (on FB): “people from all over Ukraine who wish to invite you to our homes for FREE and celebrate the joy of football together!”; I Can Help U (speak English in UA); free walking tours of Kiev with English-speaking guides (on FB); Euro-2012: Media Hospitality!.

5 comments

 • sam

  When you plan your travel to Ukraine you should think about accommodation. There are several useful tips like book in advance, ask about availability of hot water and other facilities, do not give your passport and more http://ukraine-vacation-guide.com/index/accommodation_in_ukraine/0-105 Surely, you should not worry too much, but these tips will definitely help you to avoid problems. Moreover, you can choose an appropriate accommodation in Ukraine Travel Guide.

 • Jagatheesan Chandrasekharan

  ສປປລາວ ຄລາສສິກ

  64 . ດຶງ ອອກຈາກ ການຕົບແຕ່ງ layman ຂອງ , trimmed ແລະ clad ໃນ ສີເຫຼືອງ
  ອອກໄປ ເປັນ homeless , ແລະ fare ດຽວ ຄື rhinoceros horned ໄດ້ ດຽວ .

  ຈາກປະເທດໄທ , ດ້ວຍຄວາມຮັກ : 300 kgs ຂອງ ຄໍາ ສໍາລັບ ພຣະວິຫານ Bihar

  Patna :
  ອາຍແກັ ສອງ commandos ຈາກປະເທດໄທ ແມ່ນ guarding ເກືອບ 300 ກິໂລ
  ຄໍາ ໃນ 13 ຫ້ອງ ໃນ Bihar ຂອງ ຕົວເມືອງ Bodh Gaya ໄດ້ວ່າວຽກງານ ໄດ້ເລີ່ມຕົ້ນ ທີ່ຈະ ກວມເອົາ
  ພາຍໃນ ຂອງ 1,500 ປີ ໃນພຣະວິຫານ Mahabodhi ອາຍຸ ໃນ glitter .

  ໃນ
  ການເຮັດວຽກ ຫຼາຍ ຂຶ້ນຢ່າງຊ້າໆ ກັບ ຄໍາ ແຜ່ນ , ພາຍ ໃນ ຈະຖືກ ດໍາເນີນ ໂດຍ
  ທີມງານ ຂອງ ນັກວິຊາການ ຈາກ ປະເທດໄທ , ພະນັກງານ ໄດ້ເວົ້າວ່າ .

  ສອງ ມື້ຫຼັງຈາກ ໄດ້ ຄໍາ 289 ກິໂລ , ປະກອບສ່ວນ ໂດຍ ອຸທິດ ພຸດທະສາ ຈາກປະເທດໄທ ,
  ນໍາ ຢູ່ Bodh Gaya ໃນ ຍົນ ພິເສດ ຈາກບາງກອກ , ດ້ານວິຊາການ
  ຊ່ຽວຊານ ໄດ້ເລີ້ມ ສຸດທ້າຍໄດ້ ເຮັດວຽກ ພາຍໃຕ້ ຄວາມປອດໄພ ໃກ້ຊິດ ຢູ່ໃນ ແລະ ອ້ອມຂ້າງ
  ພຣະວິຫານ, N Dorjee , ເລຂາທິການ ຂອງ Bodh Gaya ການຄຸ້ມຄອງ ຂອງພຣະວິຫານ ກ່າວວ່າ
  . ຄະນະກໍາມະ


  ມັນເປັນ ປັດຈຸບັນ ມີຄວາມສຸກ ສໍາລັບທຸກຄົນ ຂອງ ພວກເຮົາວ່າ spire ຂອງ
  ພຣະວິຫານ ຈະ ໄດ້ຮັບການ ເບິ່ງ glittering ມີ ຄໍາ, ” Dorjee ເວົ້າວ່າ .

  Arvind Kumar ຕົ້ນ , ສະມາຊິກ ຂອງ ຄະນະກໍາມະ ການ, ເວົ້າວ່າ ການເຮັດວຽກ ໂດຍ ຊ່ຽວຊານ ຈາກ
  ໄທ ຈະຖືກ videographed ແຕ່ ມີການ ຈັບ ຄໍາ.

  “A ທີມງານ 40 , ສະມາຊິກ , ລວມທັງ ຊ່ຽວຊານ ແລະ ອາຍແກັ ສອງ commandos ອາຍແກັ , ຈາກ
  ປະເທດໄທ ໄດ້ເຂົ້າມາ ຢູ່ Bodh Gaya ມີ ຄໍາ ໃນ 13 ຫ້ອງ ສໍາເລັດ
  ເຮັດວຽກຢູ່ໃນ 40 ຫາ 50 ມື້, ” ຕົ້ນ ວ່າ .

  ພຣະອົງກ່າວວ່າ ທີມງານ ໄດ້ຖືກ ນໍາພາໂດຍ ປະເທດໄທ ຂອງ ອະດີດ ຮອງ ນາຍົກລັດຖະ ລັດຖະມົນຕີ ທົ່ວໄປ Pricha .

  ” ກ່ຽວກັບ 24 commandos ໄທ ມີ ການສະຫນອງ ຄວາມປອດໄພ ໃຫ້ແກ່ ຫ້ອງ ຄໍາ ເກັບຮັກສາໄວ້ ໃນ ສະຖານທີ່ ພຣະວິຫານ , ” ຕົ້ນ ວ່າ .

  ການ ບໍລິຫານ ເມືອງ ເກີນໄປ ໄດ້ deployed ຄວາມປອດໄພ ເພີ່ມເຕີມ ເພື່ອ ປົກປັກຮັກສາ ຄໍາ .

  ບໍລິສັດ ໄທ Kreing ທີ່ Thavorn ບັນຈຸມີ ບໍລິສັດ ແມ່ນ ດໍາເນີນ ວຽກງານ .

  Dorjee ໄດ້ກ່າວວ່າ ໃນປີກາຍນີ້ ປະເທດໄທ ຂອງ ຄົນ Bhumibol Atulya ໄດ້ ຕັດສິນໃຈ ເພື່ອໃຫ້ກວມເອົາ ພາຍໃນ ຂອງ ພຣະວິຫານ ທີ່ມີ ຄໍາ ຂອງນັ້ນ.

  ແຕ່ ມັນ ໄດ້ ໃຊ້ເວລາ ບາງ ເພື່ອໃຫ້ໄດ້ຮັບ ການເກັບກູ້ ຈາກ ການສໍາຫຼວດ ໂບຮານຄະດີ ຂອງ
  ປະເທດອິນເດຍ ( ASI ) ສໍາລັບການ ເຮັດວຽກ . ພະນັກງານ ASI ຍັງ ຈະສະຫນອງ ດ້ານວິຊາການ
  ສໍາລັບ ການຄວບຄຸມ ການເຮັດວຽກ inlay ຄໍາ .

  ການ ອະທິຖານ ພິເສດ ຈະໄດ້ຈັດຂື້ນ ພາຍໃຕ້ ການ ເປັນໄມ້ຢືນ ອັນສັກສິດຂອງ Bodhi ຫລັງ ຕົ້ນຕໍ ຂອງພຣະວິຫານ 16 Nov ໃນ
  ປະມານ 500 ອຸທິດ ຈາກປະເທດໄທ , ລວມທັງຜູ້ ປະກອບ ຄໍາ , ແມ່ນ
  ອາດຈະ ມີສ່ວນຮ່ວມ , Dorjee ເວົ້າວ່າ .

  ອີງຕາມ ພຣະອົງ, ໂຄງການໄລຍະ ທໍາອິດຂອງການ ເຮັດວຽກ ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບ ການປິ່ນປົວ ດ້ວຍທາງເຄມີ ດັ່ງກ່າວໄດ້ ສໍາເລັດ ໃນເດືອນສິງຫາ
  ການກະກຽມ ພື້ນຖານ ສໍາລັບການ ແຜ່ນ ຄໍາ.

  “ປະຈຸບັນ stairs ໄດ້ຮັບການ ຕິດຕັ້ງ ປະມານ ພາຍໃນ ຂອງພຣະວິຫານ ຂອງ ເພື່ອໃຫ້ສາມາດ ຊ່ຽວຊານ ສາມາດບັນລຸ ເທິງ
  ໂຄງປະກອບການ ເພື່ອ inlay ມັນ ມີ ເອກະສານ ຄໍາ ບາງ ວ່າ, ” ເຂົາ ເວົ້າວ່າ .

  Bihar ຫົວຫນ້າ ລັດຖະມົນຕີ ໄດ້ ສະແດງໃຫ້ເຫັນ ຄວາມສົນໃຈ ຍັງ keen ໃນການເຮັດວຽກ ໄດ້ .

  ຊ່ອຍແນ່ ຂອງ ລະເບີດ ຕໍາ່ ຫຼາຍ , ໄດ້ແຕກຂຶ້ນ ໃນ ສະລັບສັບຊ້ອນ ຂອງພຣະວິຫານ ໃນ ເດືອນກໍລະກົດ .
  ແຕ່ບໍ່ມີ ຊົນເຜົ່າຈະ ບໍ່ ໄດ້ ແລະ ບໍ່ມີ ຄວາມເສຍຫາຍ ທີ່ເກີດຈາກ ຖຶກ ກັບ ໂຄງປະກອບການ ໄດ້ .

  ການ ວັດຖຸບູຮານ 180 ໂຄງປະກອບການ ຕີນ ຂອງ Mahabodhi ພຣະວິຫານ ຄາດວ່າຈະ ມີ
  ໄດ້ຮັບການ ກໍ່ສ້າງ ໃນລະຫວ່າງ ສະຕະວັດທີ AD ການ ທີ 5 ແລະ 6 . ແຕ່ກໍ່ໄດ້ມີ ການສູນເສຍແລະ
  rediscovered ໃນ ສະຕະວັດ ທີ 19 ໂດຍການ Alexander Cunningham , ຜູ້ທີ່ ສ້າງຕັ້ງຂຶ້ນ
  ASI ໃນ 1861 ໄດ້ .

  ການ Mahabodhi ພຣະວິຫານ ແມ່ນ pilgrimage holiest
  ສູນກາງ ພຸດທະສາ ຈາກ ທົ່ວໂລກ . ມັນ marks ສະຖານທີ່ ບ່ອນທີ່
  ພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າ Gautama ເຊື່ອກັນວ່າ ເພື່ອ ບັນລຸ enlightenment ລາວ , ປ່ຽນເປັນສີ ເຂົາ ເຂົ້າໄປໃນ
  ພຣະພຸດທະເຈົ້າ .

 • Jagatheesan Chandrasekharan

  70. ໄດ້ຮັບການດຸຫມັ່ນ, ສະຫລາດ, ຮຽນຮູ້, ແລະຮູ້ຈັກທີ່ຈະບັນລຸການທໍາລາຍຂອງຄວາມຢາກໄດ້,
  ປຸກຄວາມພະຍາຍາມທີ່ຈະເຮັດໃຫ້ການ state1 uncompounded ໄດ້, fare ດຽວຄື rhinoceros horned ດຽວ.

  VVPATs ກໍ່ບໍ່ຈາກ Tampering. ຂໍ້ກໍານົດແຫຼ່ງຂໍ້ມູນຂອງໂຄງການໄດ້ນໍາໃຊ້
  ໃນ VVPATs ໄດ້ຖືກເຮັດໃຫ້ສາທາລະນະ. ການຝຶກອົບຮົມຈໍາເປັນຕ້ອງໄດ້ສະຫນອງໃຫ້ແກ່ພະນັກງານທັງຫມົດ, ສື່ມວນຊົນແລະທັງຫມົດທີ່ຕົວແທນ booth ພັກມີສ່ວນຮ່ວມໃນການເລືອກຕັ້ງໃນອະນາຄົດທັງຫມົດກ່ຽວກັບຂໍ້ກໍານົດແຫຼ່ງຂໍ້ມູນ. ສື່ມວນຊົນມີການປຸກຜູ້ລົງຄະແນນກ່ຽວກັບເລື່ອງນີ້ຊ່ວຍປະຢັດຊາທິປະໄຕ.

 • Ilya

  If you are going to visit the Ukrainian capital, Kiev. I advise everyone to know how much more about this wonderful and interesting city with a personal guide http://www.kiev-guides.com/

 • Victoria

  If you are looking for an interpreter in Kiev and good facilitator, look no further ! I am a Kiev-based interpreter in Ukraine with 9 years of experience. In my work, I place great value on honesty, openness, and mutual respect. Individual approach to every customer helps me to build long-term friendly relationships. http://www.bestkievguide.com/.
  Why use an over-priced translation agency if you can have a reasonably priced, personal service provided directly by the Interpreter in Kiev?

Join the conversation

Authors, please log in »

Guidelines

 • All comments are reviewed by a moderator. Do not submit your comment more than once or it may be identified as spam.
 • Please treat others with respect. Comments containing hate speech, obscenity, and personal attacks will not be approved.