Netherlands: Too young to sail the world alone at 13?

Laura DekkerLaura Dekker from the Netherlands is 13 years-old and wants to sail around the world alone to break a world record. On her website [nl] she introduces herself as, “The youngest solo sailor in the world.” Her parents support her plan, but the Dutch Child Welfare Council have taken legal action to stop her.

A Dutch sailing website, Zeilen, discusses the consequences of her trip in an article dedicated to the issue [nl].

Het is in Nederland uniek dat een kind van deze leeftijd alleen de wereld intrekt. Dat komt door onze Leerplichtwet. Van vijf tot zestien jaar moet iedereen naar school. Van zestien tot achttien jaar mag je alleen van school mits je een diploma hebt. Laura is dertien en dus leerplichtig.

It is unique in the Netherlands that a child of this age sets forth into the world on her own. This is because of the Dutch compulsory education law. From the age of five, until the age of sixteen, every child has to attend school. From the age of sixteen, until the age of eighteen, you are only allowed to leave school if you have a diploma. Laura is thirteen years old and therefore she still must go to school.

Laura's parents have applied for permission to have Laura take lessons via a distance learning programme for Dutch-speaking children who live abroad with their parents called Wereldschool (‘World school’). However, permission has not been granted, since Laura would have to teach herself, and the lesson plans of the school are intended to be taught by the parents.

Meanwhile, the Child Welfare Council has taken legal action for Laura to be made a ward of court, to prevent her parents for allowing her to go on the trip and thus violating the compulsory education law.

In a comment on the Zeilen website article, reader Johan de Vries, supports Laura:

… Ik moet denken aan Laura Dekker, dat dertienjarig leeftijdgenootje dat rond de wereld wil zeilen maar de kans loopt tegengehouden te worden door de instanties, onderwerp is van gesprek en discussie, en van de media alle aandacht krijgt … Laura Dekker die al meer van de wereld gezien heeft dan menigeen … Laura Dekker die al heeft laten zien dat zij zeilen kan als de beste … Laura Dekker die al meer voor elkaar heeft gekregen dan vele van haar leeftijdgenootjes … Laura, mijn zegen heb je, maak je dromen waar en leef ze uit! En ik blijf je volgen, en als je straks weer aankomt zeil ik je misschien wel tegemoet voor een warm onthaal …

… It reminds me of Laura Dekker, the 13-year-old who wants to sail around the world, but may be stopped by the authorities, who is a topic of conversation and discussion and gets plenty of media attention … Laura Dekker, who has seen more of the world than many of us … Laura Dekker, who has already proven that she can sail like the best of them … Laura Dekker, who has already achieved more than many children her age … Laura, you have my blessing, fulfil your dreams and live them! And I will continue to follow you, and when you return, I may just sail out to meet you to give you a warm welcome …

Another commenter, Luuk Jansen, says Laura is not just any 13-year-old:

Ik denk niet dat je Laura met een ‘doorsnee’ kind van 13 kunt vergelijken. Als ik in de Zeilen haar artikel lees over haar eerste oversteek naar Engeland krijg ik het idee dat ze goed weet waar ze mee bezig is.

I don't think you can compare Laura with just any 13-year-old. When I read her article in Zeilen magazine about her first crossing to England, I get the impression that she knows very well what she is doing.

Diane, another reader, thinks Laura should be stopped:

Ik ben blij dat de rechter en kinderbescherming zich hiermee bemoeit. Het is naar mijn mening echt totaal onverantwoord om een 13 jarig kind twee jaar lang alleen de zee op te sturen. Ze zal vast fantastisch kunnen zeilen. Maar wat gaat dit voor invloed hebben op haar sociale en geestelijke ontwikkeling? […]
Ik kan er niet bij dat haar ouders hier toestemming voor geven.. Wat mij betreft is haar laten gaan inderdaad een vorm van kindermishandeling en ik vind het niet vreemd dat de kinderbescherming zich daarmee bemoeit. Het hele leerplicht gedoe.. daar gaat het natuurlijk eigenlijk niet om, het is een manier om haar rechterlijk tegen te houden en te behoeden voor de echte gevaren.

I am glad the court and the Child Welfare Council have taken up this case. I really think it is totally irresponsible to send a 13-year-old child to sea on her own for two years. I'm sure she's a great sailor. But how will this influence her social and mental development? […]
I can't understand that her parents are allowing her to do this.. In my opinion, letting her go is indeed a form of child abuse and I don't think it's strange that the Child Welfare Council has interfered. All this talk about compulsory education.. of course that's not really the issue, it's just a way for the court to stop her and to protect her from the real dangers.

Peter Peters thinks Laura is being blinded by the record she would set as the youngest person to sail around the world:

Wat mij betreft is haar vader in een soort tunnelvisie terechtgekomen. Laura ook, maar dat kun je een kind van 13 niet kwalijk nemen. Heel deze commotie ontstaat omdat ze PERSE NU deze reis wil maken. Maar ik denk dat de wereld er over 5 jaar ook nog wel is en dan kan ze deze reis ook maken. Dan heeft ze 1. haar diploma, 2. meer levenswijsheid, 3. alle vrijheden die ze maar wil. De reden dat alles nu moet is het mediaspectakel dat een record heet, maar als het Laura's passie en droom is, dan moet zo'n record er naar mijn idee niet toe doen. Dus ik zeg, verwezenlijk je droom! Maar doe het over 5 jaar…

If you ask me, her father is stuck in some kind of tunnel vision. So is Laura, but you cannot blame a 13-year-old kid for that. All this commotion is caused by the fact that she INSISTS on making this trip NOW. But the world will still be out there in 5 years’ time and then she can still make this trip. By then, she will 1. have finished school, 2. have more worldly wisdom, 3. have all the freedom she wants. The reason she has to do it now, is the media tumult surrounding the record, but if this is Laura's passion and dream, I don't think a record should be important. So I say, fulfill your dream! But do it in 5 years’ time…

Bloggers in the Netherlands are commenting on the case as well. aanbevolen [nl] writes:

Merkwaardig vind ik het dat haar ouders haar plan goedkeuren. Volgens hen kan Laura zo goed zeilen dat ze zeker in staat is haar tocht te voltooien. Op Laura's website staat dat ze bijvoorbeeld al naar Engeland (!) is gevaren. Dat is een hele prestatie, maar of je dan ook al meteen de hele wereld over kunt zeilen…

I think it's remarkable that her parents approve of her plan. They say that Laura is such a good sailor that she is definitely able to complete her trip. On her website, for example, Laura writes that she has already sailed to England (!) before. That is quite an achievement, but whether that means you're ready to sail around the whole world…

Maxim, an 18-year-old student blogger on Scholieren.com, has written a post entitled “Let Laura go!” [nl]:

Ik hoop en neem aan dat Laura en haar ouders zelf het beste weten wat goed voor haar is, gewoon omdat zij het beste weten wie Laura is. We kunnen beter een voorbeeld nemen aan haar moed en ambitie om haar droom te verwezenlijken. En tja, wie weet komt ze na een paar maanden alweer terug omdat het haar niet is gelukt. Ook daar zal ze van leren. In ieder geval, laat Laura maar gaan! We zullen hoe dan ook nog van haar horen…

I hope and assume that Laura and her parents know best what is good for her, simply because they know best who Laura is. We had better see her as an example of courage and ambition to fulfil her dream. She may well be back again in a few months because she didn't make it. She will learn from that as well. In any case, let Laura go! We will hear from her either way…

Some people find it more difficult to make up their mind about the issue.

Ed commented on an article on Zeilersblog [nl]:

Bij gebrek aan krant en TV vernam ik ‘pas’ Maandag Laura’s voorgenomen avontuur. ’s avonds heb ik gelijk via haar site gemaild en en verteld dat ik de onderneming niet zag zitten. Vijf dagen later, na veel lezen en googelen over de reis de route en het meisje moet ik mijn mening herzien.
Gisteren heb ik haar andermaal gemaild en mijn bewondering uitgesproken. Ook mijn excuses gemaakt voor de eerder verzonden mail. De Nederlandse hokjesgeest is er voor de gemiddelde mens. De mens die zelf niet durft en angstvallig houvast zoekt aan de opgelegde regeltjes. Ik hoor daar ook bij, vandaar dat ik eerder ernstig negatief gestemd was. Laura en haar familie passen niet in een hokje. Sommige mensen zijn u eenmaal te groot om daar in te passen. […]
Laura, volg je hart, en laat je niet beïnvloeden door ons, het klootjesvolk!

With no access to a newspaper or TV I didn't hear about Laura's intended adventure until Monday. Monday evening I emailed her via her website and told her that I didn't think her trip was a very good idea. Five days later, after having read and googled a lot about her trip, her itinerary and the girl, I have to change my mind.
Yesterday I sent her another email in which I expressed my admiration. I also apologised for my previous email. The Dutch narrow-mindedness is for average people. People who do not have the courage themselves and anxiously hold on to imposed rules. I am one of them, which is why I strongly disagreed before. Laura and her family cannot be pigeon-holed. Some people are simply too big for a pigeon-hole. […]
Laura, follow your heart and don't let yourself be influenced by us, the masses!

Laura's case has attracted the attention of the international media as well: the BBC, the ABC (Australian Broadcasting Company), German magazine Der Spiegel [de] and Spanish newspaper Publico [es], have all published articles about her.

Photo and thumbnail from Laura's website

1 comment

  • Paul Geus

    Ik ben meerdere malen om de kaap gezeild, ook jachten afgeleverd aan klanten in het caribisch gebied. Het is totale waanzin om een 13 jarig meisje de wereld rond te laten varen in het deense bootje van 8 meter. golven van 14 meter zijn zaken die aan de orde komen midden op zee. Het is niet alleen gevaarlijk maar ronduit onverantwoord gedrag. Mijn dochter van 4 wil graag op race paarden rijden… Zeg ik dan ‘goed, doen we!!!’…??? Ik denk dat dit een verwent meisje is wat beschermd is opgevoed en altijd alles krijgt wat ze maar wil.

Join the conversation

Authors, please log in »

Guidelines

  • All comments are reviewed by a moderator. Do not submit your comment more than once or it may be identified as spam.
  • Please treat others with respect. Comments containing hate speech, obscenity, and personal attacks will not be approved.